một ngày chẳng được chửi thề

lòng như những kẻ nhớ quê xa nhà

một ngày vắng bóng đàn bà

lòng như những kẻ xa nhà nhớ quê..