Chuyện người anh em (47).

Người anh em kể anh sắp đi học chính trị cao cấp. Mình hỏi chính trị cao cấp là sao anh, người anh em bảo anh cũng chả rõ lắm, sắp đi dạy nên phải học chính trị cao cấp. Mình hỏi ai đi dạy cũng phải học hả anh? Người anh em bảo hình như không, tại anh đi du học về nên phải học, cái tội đi học Anh Mỹ tư bản. Mình bật cười hóa ra học để làm sạch, người anh em gật gù chứ sao, mày tưởng lên thiên đường mà dễ à, mày phải tẩy trần trước..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s