Mình kể anh ạ, em tìm hiểu thấy có nghề kiểm duyệt thông tin trên mạng, nhàn nhã mà lương cao. Người anh em bảo nếu trên đời có thứ quyền cho phép người ta kiểm duyệt kẻ khác, thì đó chỉ có thể là bạo quyền, em hiểu không..