Chuyện người anh em (48).

Mình kể anh ạ, em tìm hiểu thấy có nghề kiểm duyệt thông tin trên mạng, nhàn nhã mà lương cao. Người anh em bảo nếu trên đời có thứ quyền cho phép người ta kiểm duyệt kẻ khác, thì đó chỉ có thể là bạo quyền, em hiểu không..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s