Người anh em nhấp chén trà, lim dim mắt nói tôi đi cúng thế này cũng là từ ngày tôi nghỉ hưu đấy, nghỉ hưu rồi mới có nhiều thời gian đi làm giúp cho mọi người được cậu ạ. Mình ngồi cạnh bảo vâng, thế trước thì thầy công tác ở đâu ạ. Người anh em bảo tôi làm trưởng công an phường, cậu ạ..