Chuyện người anh em (51).

Người anh em nhấp chén trà, lim dim mắt nói tôi đi cúng thế này cũng là từ ngày tôi nghỉ hưu đấy, nghỉ hưu rồi mới có nhiều thời gian đi làm giúp cho mọi người được cậu ạ. Mình ngồi cạnh bảo vâng, thế trước thì thầy công tác ở đâu ạ. Người anh em bảo tôi làm trưởng công an phường, cậu ạ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s