Mình cười nhạt, nói bây giờ thế đéo nào lại có thể loại mấy cái thằng hoàn toàn thất bại ở trời Tây, về đây liền được phong thánh như những bậc nghệ sĩ nhớn, những bậc thầy triết học xã hội chủ nghĩa sụp đổ, chỉ vì nó mặc cái quần rách, buồn cười. Người anh em mắt hấp háy, bảo đmẹ thế thì tao phải mặc cực đẹp giai mới được, cho chúng nó một cái cớ rất hợp thời để chúng nó khinh tao..