Người anh em gặp trục trặc tình cảm, lần này có vẻ căng. Một hôm, người anh em gặp mình cười toe toét, bảo anh ơi, sống rồi..!