Nhiều đồng bào đi xe ra đường và nghĩ rằng dừng đèn đỏ thật là mất thời gian.