Nhìn qua cặp kính (Những bài học làm người)

Thằng Ba đeo cặp kính râm Kêu rằng trời đất tối tăm mịt mờ Vội vàng đổi kính màu lơ Kêu rằng trời đất bây giờ hóa xanh Ba ta lại muốn chơi tinh (1) Thay đôi kính trắng (2) chạy quanh khắp nhà Kêu rằng muôn vật đều nhòa Mẹ Ba thấy vậy nhủ […]

Con cố thành người hữu ích (Những bài học làm người)

Chính vì con mà người thợ xay bột mì trắng xóa; chính vì con mà người hàng thịt đỏ những máu; chính vì con mà nhà nông cháy nắng, dầy dạn gió mưa. Chính vì con mà người thợ giầy cong lưng; chính vì con mà tay người thợ nề thành chai; mà người bác […]