Chính vì con mà người thợ xay bột mì trắng xóa; chính vì con mà người hàng thịt đỏ những máu; chính vì con mà nhà nông cháy nắng, dầy dạn gió mưa. Chính vì con mà người thợ giầy cong lưng; chính vì con mà tay người thợ nề thành chai; mà người bác sĩ phải dấn mình vào nơi truyền nhiễm, mà người thợ máy đứng giữa bụi khói trên đầu xe lửa và người lính phải tranh đấu ngoài biên thùy….

Khi những người ấy phải bỏ mình tại nơi làm phận sự của họ, cũng là vì con đó. Người nào làm tròn chức nghiệp của mình là đồng thời cũng đã trọn bổn phận đối với kẻ khác. Mỗi nguời trong công việc của mình vẫn giúp ích được đồng bào. Khi nào con hiểu được điều đó, không những con kính trọng người lao động_ mà về phần con, con phải cố để thành một nguời có ích.

 Tác giả Charles Wagner – Bài “Sois utile”

(Chu Thái Sơn sưu tầm)

——————–

(Loại sách tự học trong chương trình luyện thi trung học phổ thông, nguyên văn Pháp ngữ, Hà Nội 1952).

Tổ quốc

Nhìn qua cặp kính

Tu thân