Mình nằm mơ, như vẫn thường. Tỉnh dậy mình băn khoăn mãi, nghĩ tới nghĩ lui rồi kể cho người anh em nghe. Người anh em bảo ôi vãi, mình cười hay em bị ngộ chữ nhỉ. Người anh em trầm ngâm suy nghĩ rồi nói không, ngộ chữ nó khác, qua nhà anh, anh đưa cho mấy quyển về mà đọc. Lần tới mình sẽ tiếp tục nằm mơ..