Chuyện người anh em (3).

Người anh em dạo này mất tích không thấy mặt mũi đâu. Mình biết người anh em đang phiêu lưu tình ái nên rất biết ý không làm phiền, hihi. Hôm nay người anh em bưng bộ mặt phiền não đến gặp mình, mình hỏi làm sao nên nỗi. Người anh em thở thượt một cái rồi lấy tay ôm đầu kêu họa vô đơn chí họa vô đơn chí cậu ạ. Mình chỉ biết giương mắt ra nhìn và cười vào nỗi đau khổ của người anh em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s