Người anh em dạo này mất tích không thấy mặt mũi đâu. Mình biết người anh em đang phiêu lưu tình ái nên rất biết ý không làm phiền, hihi. Hôm nay người anh em bưng bộ mặt phiền não đến gặp mình, mình hỏi làm sao nên nỗi. Người anh em thở thượt một cái rồi lấy tay ôm đầu kêu họa vô đơn chí họa vô đơn chí cậu ạ. Mình chỉ biết giương mắt ra nhìn và cười vào nỗi đau khổ của người anh em.