Người anh em thở dài ông ạ, tôi, một chàng trai mà trái tim trong suốt hai mươi sáu năm qua đã bị sự thô bạo của cuộc sống dày vò, lần đầu tiên, đã tin vào cái gọi là số phận..