Chuyện người anh em (20).

Người anh em thở dài ông ạ, tôi, một chàng trai mà trái tim trong suốt hai mươi sáu năm qua đã bị sự thô bạo của cuộc sống dày vò, lần đầu tiên, đã tin vào cái gọi là số phận..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s