Chuyện người anh em (25).

Người anh em hỏi mày dạo này gái gú thế nào rồi. Mình thở dài, đất nước trong cơn nguy biến, tối ngày lo nghĩ chuyện thời cuộc, lòng dạ nào yêu đương cho nổi. Người anh em cười hô hô, c., đmẹ rồi mày thế nào cũng 3 vợ cho xem..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s