Người anh em hỏi mày dạo này gái gú thế nào rồi. Mình thở dài, đất nước trong cơn nguy biến, tối ngày lo nghĩ chuyện thời cuộc, lòng dạ nào yêu đương cho nổi. Người anh em cười hô hô, c., đmẹ rồi mày thế nào cũng 3 vợ cho xem..