Người anh em bảo tao thích cuộc sống của tao nó phải li kì, kịch tính, thế mới đã. Vài hôm sau, người anh em lấy vợ.