Chuyện người anh em (36).

Mình hỏi dạo này yêu xa thế chán không mày? Người anh em cười hề hề bảo hay chứ sao lại chán anh ơi, sướng lắm, bầu trời lúc nào cũng cao và xanh..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s