Nghe xong chuyện, người anh em bảo mày đúng là mặt người dái quỷ..