Người anh em quay lại và bảo ngay từ cái khoảnh khắc mày có con, mày sẽ bắt đầu để ý tới bọn trẻ con hơn, mày đi đâu, làm gì, thì hễ có trẻ con chạy lăng quăng gần đó, mày sẽ nhìn, và để mắt tới đứa nhóc đó, mày sẽ thật sự để mắt tới nó, khó tả lắm, mày cứ làm thế như một lẽ tự nhiên nảy nở trong lòng mày thôi..