Mình đang hùng hục tập, người anh em đi ngang qua, đứng lại bảo em nói thật anh tập như này làm cái mẹ gì, đàn ông gầy bụng sáu múi thì khác đéo gì đàn bà béo vú to..?