Chuyện người anh em (49).

Mình đang hùng hục tập, người anh em đi ngang qua, đứng lại bảo em nói thật anh tập như này làm cái mẹ gì, đàn ông gầy bụng sáu múi thì khác đéo gì đàn bà béo vú to..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s