con rùa mà chết

con rùa mà chết

ôi hết cả tình

báo chí linh tinh

rền vang ca cẩm

dân tình lẩm bẩm

“địt mẹ chính quyền”

cứ thế huyên thuyên

truyền lên Bộ Tứ

ừ à ừ hử

“cứ kệ, chẳng sao”

hết nắng lại rào

vài ba bận gạo

trẻ con nhộn nhạo

tới lớp tới trường

sách mới cải lương

“ngày xưa Lê Lợi

chờ đợi mỏi mòn

thống nhất nước non

du hành nhân dịp

đạp vịt xuống hồ

rùa đòi thanh kiếm

đây là loài hiếm

từng sống rất lâu

mọc lão lên râu

bình thường gọi Cụ

già nua lụ khụ

chẳng phải chủ tâm

lậm tại khách quan

thế nên là chết”..

không việc gì hết

vì chẳng phạt ai

câu chuyện dông dài

con rùa mà chết..

 

27/02/2011

haizzzz..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s