Mình hỏi, thằng con anh giờ lớn lắm rồi nhỉ, dạo này nó thế nào rồi anh? Người anh em lắc đầu, đmẹ học hành chán lắm, chắc đéo thi được đại học, anh đang tính nhét nó vào công an, cho nó.. mà thôi, nói chuyện khác đi.