Chuyện người anh em (58).

Người anh em bảo con bé ấy trông xấu quá mày ạ. Mình gãi cằm nhưng được cái là nó ngoan, em thấy nó hiền lắm. Người anh em bĩu môi, mày nói như cứt, hiền thì cũng có giới hạn thôi chứ, tưởng hiền rồi thì muốn xấu thế nào thì xấu à??

4 thoughts on “Chuyện người anh em (58).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s