Người anh em bảo con bé ấy trông xấu quá mày ạ. Mình gãi cằm nhưng được cái là nó ngoan, em thấy nó hiền lắm. Người anh em bĩu môi, mày nói như cứt, hiền thì cũng có giới hạn thôi chứ, tưởng hiền rồi thì muốn xấu thế nào thì xấu à??