Chuyện người anh em (59).

Người anh em bảo anh ạ, em muốn làm chính trị, em sẽ làm chính trị. Mình nhìn nó, ờ mày định làm như nào nói anh nghe thử. Người anh em ngồi thẳng lên, mắt sáng lấp lánh, em sẽ tìm cách vào trong bộ làm, rồi em sẽ phấn đấu vào đảng, rồi em sẽ cố gắng thăng tiến, rồi em sẽ đi theo con đường quan chức anh ạ. Mình cười khẩy, đmẹ làm chuột thì nói mẹ là làm chuột cho rồi, bày đặt nói làm chính trị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s