Chuyện người anh em (60).

Người anh em bảo anh ạ, xinh đối với em đéo phải yếu tố quan trọng. Mình ngơ ngác nhìn người anh em. Người anh em tiếp, nó chỉ là yếu tố quan trọng nếu được đặt trong tương quan so sánh với các yếu tố khác, với em, xinh là điều duy nhất mà em quan tâm. Điều duy nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s