Người anh em bảo anh ạ, xinh đối với em đéo phải yếu tố quan trọng. Mình ngơ ngác nhìn người anh em. Người anh em tiếp, nó chỉ là yếu tố quan trọng nếu được đặt trong tương quan so sánh với các yếu tố khác, với em, xinh là điều duy nhất mà em quan tâm. Điều duy nhất.