Chuyện người anh em (65).

Người anh em nhìn mình, cười nhạt rồi nói có vài việc mà em cần phải thay đổi, đó là chấm dứt việc sử dụng từ ‘bị’ khi nói về người đồng tính, hãy dùng từ ‘là’. Thứ hai, phân biệt một cách rõ ràng rằng ‘vô văn hóa’ và ‘vô học’ là hai khái niệm không giống nhau. Cứ thay đổi từ những điều như thế trước đi, em ạ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s