Mình hỏi dạo này sao rồi anh? Người anh em thở dài, anh ở nhà chuyền cành suốt, chả đi đâu. Mình trố mắt, ố thế anh chỉ nằm nhà thôi không đi đâu thật à? Người anh em cười bảo ừ, anh đã ở nhà nhiều tới mức nghe được tiếng bụi rơi, nghe được tiếng gió trở mình.. Ê ê thôi nhé, có tiếng vợ anh về.