Chuyện người anh em (66).

Mình hỏi dạo này sao rồi anh? Người anh em thở dài, anh ở nhà chuyền cành suốt, chả đi đâu. Mình trố mắt, ố thế anh chỉ nằm nhà thôi không đi đâu thật à? Người anh em cười bảo ừ, anh đã ở nhà nhiều tới mức nghe được tiếng bụi rơi, nghe được tiếng gió trở mình.. Ê ê thôi nhé, có tiếng vợ anh về.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s