đàn ông

rượu không uống

thì uống gì

 

Bắc Kỳ

không ăn rau muống

thì ăn gì

 

làm người

không trải sân si

không điên cuồng, say mê, thù hận

không một lần đùng đùng nổi giận

không nhận về mình

điều đúng, điều sai

thì làm làm gì

 

làm gì thì làm

kể cả làm con ngựa bất kham

lang thang rong ruổi

một vòng trốn-đuổi

đừng nghĩ về tuổi như kẻ si đần

bần thà bần thần

một ngày mưa rơi nặng vai gánh bụi

thử hỏi làm gì

 

làm người

lấy gì hơn được

yêu

thương