Chuyện người anh em (69).

Người anh em kể chuyện, hồi xưa anh cũng thi kiến trúc giống em, mà anh thi mấy năm liền không đỗ. Mình nhìn bộ đồng phục công an màu xanh lá cây của người anh em, nghĩ bụng chả hiểu là đen cho ngành kiến trúc hay may cho ngành công an. Định hỏi người anh em, mà nghĩ thế nào lại thôi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s