Người anh em kể chuyện, hồi xưa anh cũng thi kiến trúc giống em, mà anh thi mấy năm liền không đỗ. Mình nhìn bộ đồng phục công an màu xanh lá cây của người anh em, nghĩ bụng chả hiểu là đen cho ngành kiến trúc hay may cho ngành công an. Định hỏi người anh em, mà nghĩ thế nào lại thôi..