Mình hỏi mày đi nhậu như này không gọi về bảo vợ một câu à. Người anh em cười khảy, thanh niên các chú đéo bao giờ hiểu được người đã có gia đình như bọn anh. Nhà là phải có nóc, hiểu chưa? Nhưng mà nóc thì hôm nay để ở nhà. Nói đoạn, người anh em rút điện thoại và đứng lên đi đi lại lại ngoài vỉa hè..