Chuyện người anh em (68).

Mình hỏi mày đi nhậu như này không gọi về bảo vợ một câu à. Người anh em cười khảy, thanh niên các chú đéo bao giờ hiểu được người đã có gia đình như bọn anh. Nhà là phải có nóc, hiểu chưa? Nhưng mà nóc thì hôm nay để ở nhà. Nói đoạn, người anh em rút điện thoại và đứng lên đi đi lại lại ngoài vỉa hè..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s