Người anh em há hốc mồm, ơ anh cũng đọc sách à, em tưởng anh là công an..?