Mình bảo bây giờ làm kiến trúc sư y như làm cave anh ạ. Người anh em cười khảy, đmẹ mày đéo hiểu biết gì cả, làm phò nó vẫn còn có ma cô, mày chơi nó xong thử quịt xem, nó đánh cho bỏ mẹ, làm kiến trúc sư lấy đéo đâu ra ai bảo vệ mày, bị quịt là bình thường. Cố mà đòi, đéo đòi được thì phải chịu. Mình nghệt mặt, ờ thế tức là cái nghề mình nó còn đéo bằng nghề đi làm phò anh ạ..