Chuyện người anh em (72).

Mình bảo bây giờ làm kiến trúc sư y như làm cave anh ạ. Người anh em cười khảy, đmẹ mày đéo hiểu biết gì cả, làm phò nó vẫn còn có ma cô, mày chơi nó xong thử quịt xem, nó đánh cho bỏ mẹ, làm kiến trúc sư lấy đéo đâu ra ai bảo vệ mày, bị quịt là bình thường. Cố mà đòi, đéo đòi được thì phải chịu. Mình nghệt mặt, ờ thế tức là cái nghề mình nó còn đéo bằng nghề đi làm phò anh ạ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s