Chuyện người anh em (73).

Cạn chén rượu, người anh em đưa tay gạt dòng nước mắt đang chực trào, còn chẳng nhìn vào mắt anh em, người anh em khẽ nói, ừ, chúng mày nói đúng, tao sống vậy là đéo được, thế là đéo được.. Hôm sau, người anh em vẫn sống y hệt như trước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s