Cạn chén rượu, người anh em đưa tay gạt dòng nước mắt đang chực trào, còn chẳng nhìn vào mắt anh em, người anh em khẽ nói, ừ, chúng mày nói đúng, tao sống vậy là đéo được, thế là đéo được.. Hôm sau, người anh em vẫn sống y hệt như trước.