Mình cáu, bảo mày cứ làm được đi đã rồi hẵng chửi tao, gọi cho người yêu mày bảo nó là em về trước đi anh đi uống bia với bạn đã, gọi đi đmẹ mày. Người anh em phá ra cười, ôi làm đéo ai lại đi so sánh người yêu với chủ nô, khởi nghĩa giai cấp thì còn có cơ nhận được sự cổ vũ của xã hội, chứ bật người yêu thì đéo ai dung thứ. Nói đoạn vỗ đùi đen đét và cười vào mặt mình..