Chuyện người anh em (82).

Alo, xin chào các bạn, người anh em nói, mình xin tự giới thiệu mình vừa trải qua một cuộc tình dang dở, mình là một người ít lói, nhưng mình rất muốn làm quen với các bạn lữ lói nhiều, thường ngày mình rất hay lấu lướng và sở thích của mình là ăn đồ lóng. Mình cười gần chết, suýt nữa thì đánh lái đâm vào cột điện, người anh em đã làm cho chương trình radio giao thông sáng hẳn lên..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s