Chuyện người anh em (83).

Người anh em thở dài, phụ nữ lạ thật đấy mày ạ, chỉ cần tiến hóa lên đẳng cấp vợ thôi, là các định nghĩa của họ thay đổi hết, như với vợ tao bây giờ, chỉ cần tao không ở nhà thôi, chưa cần biết là đi đâu, thì đó đã là một cái tội rồi, một cái tội rất to..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s