Người anh em thở dài, phụ nữ lạ thật đấy mày ạ, chỉ cần tiến hóa lên đẳng cấp vợ thôi, là các định nghĩa của họ thay đổi hết, như với vợ tao bây giờ, chỉ cần tao không ở nhà thôi, chưa cần biết là đi đâu, thì đó đã là một cái tội rồi, một cái tội rất to..