Người anh em nhăn mặt, bảo mày vừa vừa phai phải thôi, mày phải hiểu là trên đời này không có việc gì là khó cả, chỉ có làm được hay không mà thôi. Cái này khó như thế, mày xem chi phí thế nào thì anh mới bền lòng với mày được chứ.