Chuyện người anh em (88).

Người anh em nhăn mặt, bảo mày vừa vừa phai phải thôi, mày phải hiểu là trên đời này không có việc gì là khó cả, chỉ có làm được hay không mà thôi. Cái này khó như thế, mày xem chi phí thế nào thì anh mới bền lòng với mày được chứ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s