Chuyện người anh em (89).

Mình cười, nhẹ nhàng nói anh về đây công tác, em sống ở đây, công việc của anh là quản lý em. Người anh em đưa tay ngắt lời, ơ này anh, em nghĩ là anh có nhầm lẫn rồi, anh là cảnh sát khu vực, công việc của anh là đảm bảo an ninh cho bà con sống ở phường này, và anh quản lý chuyện hộ khẩu của em ở phường này, anh hiểu không, anh quản lý chuyện hộ khẩu của em, chứ anh không quản lý em, em có phải cấp dưới của anh đâu mà anh quản lý em. Mà, người anh em cười, anh có biết hộ khẩu là như thế nào không, đó là một chế độ cổ lỗ, lạc hậu và vô nhân, thế giới văn minh không ai người ta sử dụng cả đâu, anh ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s