chuyện tình của tôi

chuyện tình của tôi rất đơn giản

một buổi chiều một ngày buồn chán

tôi nhìn vào mắt em đang lấp lánh bình thản

tôi tặc lưỡi buông lời ra tán

em nhìn tôi một cái nhìn lãng mạn

tôi đã chết không một lời ai oán

và năm tháng

chuyện tình của tôi

như một định mệnh

giản đơn

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s