Winter came with a rain
In people’s hearts, all pains’re over
There is a festival
Monsoon now is able to play
Hold my hand, let me say
I am in love everyday in life..

—–

Mùa đông chợt đến cùng mưa
Trong lòng bao nỗi sớm trưa qua rồi
Nhạc hội thì đã tới nơi
Monsoon bất chấp tiết trời vẫn chơi
Em thì hãy nắm tay tôi
Nghe tôi thủ thỉ những lời yêu đương..

#monsoon2015