Chuyện người anh em (94).

Người anh em cười hơ hơ, bảo đmẹ việc gì mà phải khổ, phải hiên ngang mà nói luôn chứ, mình hèn nhưng không nghèo, hơ hơ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s