Người anh em cười hơ hơ, bảo đmẹ việc gì mà phải khổ, phải hiên ngang mà nói luôn chứ, mình hèn nhưng không nghèo, hơ hơ..