không tên 8

hôm qua một câu chuyện
trôi qua tai
hôm nay một con người
đã qua đời
hôm qua một giấc mộng
tỉnh giữa chừng
hôm nay một sự thật
chết ngang qua
hôm nào điều chân thật
ngả nghiêng
..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s