không tên 10

chạy quẩn quanh lộn ra mồng (*)

chuyện nho nhỏ lại phập phồng quê hương

mai nay vai trĩu nặng sương

giữ trên đầu lưỡi giọt đường không tan

 

bước qua hỉ nộ hoang tàn

nhìn quanh chỉ thấy bờ chan chứa bờ

trên cành lá thổi phất phơ

trong tay bay mất câu thơ mảnh hồn

 

cười xem giấc mộng ra lồn..

 

(*) chữ của Bùi Giáng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s