Tôi không hề đam mê, tôi mê đam

Tôi không hề nhân hậu, tôi hậu nhân

Tôi không hề tử tế, tôi tế tử

Tôi không phải nhà báo, tôi báo nhà

Tôi không phải hoạ sĩ, tôi sĩ hoạ

Tôi không phải trí thức, tôi thức trí

Tôi không có tình yêu, tôi yêu tình

Tôi không có tổ quốc, tôi quốc tổ

Tôi không có xã hội, tôi hội xã

 

Thế rồi tôi dối thề

Tôi không là tôi, tôi là không tôi.

———-

ChuKim – 2018

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.