Mình bị người anh em bùng hẹn mấy lần, cáu chửi đmẹ mày chết mất xác ở đâu rồi? Một lúc rất lâu sau, người anh em cười hề hề bảo bận tự do rồi, khi nào rảnh sẽ nổi lên, rồi lại cười hề hề..