Chuyện người anh em (12).

Mình bị người anh em bùng hẹn mấy lần, cáu chửi đmẹ mày chết mất xác ở đâu rồi? Một lúc rất lâu sau, người anh em cười hề hề bảo bận tự do rồi, khi nào rảnh sẽ nổi lên, rồi lại cười hề hề..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s