Mình gặp cơn bão tố trong đời. Người anh em bảo mày suy nghĩ đi, suy nghĩ xong thì nói tao nghe ý mày định sao. Mình nghĩ tới nghĩ lui rồi bảo em nghĩ rồi anh ạ, em thấy là em nên làm lùi, không nên làm tới. Người anh em đập bàn đánh rầm một cái, quát đmẹ thằng khốn, suy nghĩ lại lần nữa, ai cho mày làm lùi, mày phải làm tới!!