Chuyện người anh em (22).

Mình gặp cơn bão tố trong đời. Người anh em bảo mày suy nghĩ đi, suy nghĩ xong thì nói tao nghe ý mày định sao. Mình nghĩ tới nghĩ lui rồi bảo em nghĩ rồi anh ạ, em thấy là em nên làm lùi, không nên làm tới. Người anh em đập bàn đánh rầm một cái, quát đmẹ thằng khốn, suy nghĩ lại lần nữa, ai cho mày làm lùi, mày phải làm tới!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s