Ngồi uống trà đá, người anh em đập cốc nước lên mặt bàn chát một cái, quát đmẹ mấy thằng kia, trời nắng nóng thế này bắt bắt chó gì, người ta bán cốc nước một tí thì làm sao, đmẹ chúng mày đi ra ngoài biển Đông mà bắt mấy thằng Tàu, nhìn tao đéo gì, hả? Mình bảo anh bình tĩnh, luật mình nó bất cập, hội này nó cũng làm việc của nó thôi. Người anh em quát đmẹ thằng này nữa, luật đéo gì, luật ngu thì phải chửi nó, ra luật thế sao không làm cho triệt để đi, đmẹ cứ lúc nhả lúc xiết rồi ăn tiền bảo kê của dân, ơ mấy thằng kia đi ngay, đi ra biển Đông ngay!!