Chuyện người anh em (27).

Ngồi uống trà đá, người anh em đập cốc nước lên mặt bàn chát một cái, quát đmẹ mấy thằng kia, trời nắng nóng thế này bắt bắt chó gì, người ta bán cốc nước một tí thì làm sao, đmẹ chúng mày đi ra ngoài biển Đông mà bắt mấy thằng Tàu, nhìn tao đéo gì, hả? Mình bảo anh bình tĩnh, luật mình nó bất cập, hội này nó cũng làm việc của nó thôi. Người anh em quát đmẹ thằng này nữa, luật đéo gì, luật ngu thì phải chửi nó, ra luật thế sao không làm cho triệt để đi, đmẹ cứ lúc nhả lúc xiết rồi ăn tiền bảo kê của dân, ơ mấy thằng kia đi ngay, đi ra biển Đông ngay!!

4 thoughts on “Chuyện người anh em (27).

  1. Fb anh là gì ạ? Em muốn vào tìm hiểu tiểu sử tác giả, để biết những năm tháng trong cuộc đời thời còn trẻ của tác giả dữ dội thế nào mà sáng tác hay vcl như này =))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s