Chuyện người anh em (28).

Mình kể hôm qua đi uống rượu về bị gái cằn nhằn, lâu lâu nghe cằn nhằn thế cũng ấm lòng. Người anh em bảo ông biết không, như cái trường hợp này tôi hay gọi là thuyết tự đái vào chân, người ngoài nhìn thì thấy điên vãi l., người đái thì lại thấy ấm chân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s