Mình kể hôm qua đi uống rượu về bị gái cằn nhằn, lâu lâu nghe cằn nhằn thế cũng ấm lòng. Người anh em bảo ông biết không, như cái trường hợp này tôi hay gọi là thuyết tự đái vào chân, người ngoài nhìn thì thấy điên vãi l., người đái thì lại thấy ấm chân.