Chuyện người anh em (29).

Mình than thở lâu rồi không thấy trái tim thổn thức vì yêu, người anh em bảo không có cảm giác rung động thì chuyển qua cảm giác rung bần bật, mình tỉnh cả người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s