Mình gặp người anh em, chửi đmẹ mày tinh tướng lắm mà, to mồm kêu bỏ nghề quay sang viết lách gì mà, sao giờ lại làm nhiệt thế? Người anh em gãi tai ờ nếu có tiền thì nói được làm được ngay, giờ vẫn lệ thuộc chính mình về kinh tế, khổ thế đấy..