Chuyện người anh em (30).

Mình gặp người anh em, chửi đmẹ mày tinh tướng lắm mà, to mồm kêu bỏ nghề quay sang viết lách gì mà, sao giờ lại làm nhiệt thế? Người anh em gãi tai ờ nếu có tiền thì nói được làm được ngay, giờ vẫn lệ thuộc chính mình về kinh tế, khổ thế đấy..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s