Mình bảo ngày xưa dân ta hô ‘vạn tuế, bây giờ dân ta hô ‘muôn năm’. Người anh em vỗ đùi đen đét bảo chế độ ta ưu việt chính là ở chỗ đó, rồi phá ra cười..