Chuyện người anh em (33).

Mình bảo ngày xưa dân ta hô ‘vạn tuế, bây giờ dân ta hô ‘muôn năm’. Người anh em vỗ đùi đen đét bảo chế độ ta ưu việt chính là ở chỗ đó, rồi phá ra cười..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s