Chuyện người anh em (37).

Người anh em bảo ờ, thằng con tao sau này, tao sẽ dạy nó là không cần học hành khổ như chó làm gì, sống có niềm vui là được. Mình bảo đúng rồi, bảo nó học cái gì cần thôi, mấy thứ vớ vẩn thì kệ mẹ. Người anh em gật gù ừ học mấy môn toán lý tự nhiên thôi, mấy cái ấy dạy chán thì kiến thức nó vẫn thế, còn thể loại văn sử địa thì học làm đéo gì cho mất thời gian, đằng nào sau này chả phải tự nghiên cứu lại từ đầu, hihi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s