Người anh em bảo ờ, thằng con tao sau này, tao sẽ dạy nó là không cần học hành khổ như chó làm gì, sống có niềm vui là được. Mình bảo đúng rồi, bảo nó học cái gì cần thôi, mấy thứ vớ vẩn thì kệ mẹ. Người anh em gật gù ừ học mấy môn toán lý tự nhiên thôi, mấy cái ấy dạy chán thì kiến thức nó vẫn thế, còn thể loại văn sử địa thì học làm đéo gì cho mất thời gian, đằng nào sau này chả phải tự nghiên cứu lại từ đầu, hihi..